Fiat

Liga małych mistrzów
Wielkie mistrzostwa młodych talentów

Strona główna »

Organizator

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w 1993 roku. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce zrzeszającą 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin, powiatów i województw oraz instytucje wspierające samorządność. Założycielem Federacji jest Kazimierz Barczyk, współautor ustaw ustrojowych, wieloletni działacz na rzecz samorządu terytorialnego, obecnie - wiceprzewodniczący sejmiku Województwa Małopolskiego oraz delegat województwa małopolskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Od początku swojego istnienia Federacja podejmuje działania informacyjne, doradcze, szkoleniowe i wydawnicze na rzecz samorządów. Od 1999 roku działa przy niej Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej - część sieci CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej prowadzące działalność informacyjną i edukacyjną o tematyce Europejskiej. Od 2006 roku Federacja prowadzi Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Federacja jest organizatorem spotkań przedstawicieli gmin, powiatów i województw z całego kraju, na których omawiana jest problematyka działalności samorządów lokalnych na płaszczyźnie prawa, ekonomii, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, polityki regionalnej, przepływu informacji, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i sportu, etc.

W ramach działalności Biura Federacji działa zespół do spraw projektów - tworząc i realizując ogólnopolskie projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych: funduszy strukturalnych, wspólnotowych oraz budżetu państwa.

 


 

 

Nagrody

System nagród został opracowany w oparciu o doświadczenia fachowców i potrzeby najmłodszych. Zakłada on trzy rodzaje nagród:

Zobacz szczegóły

Patronat

Partnerzy medialni

Partnerzy

Kontakt

Napisz do nas